Friday, December 3, 2010

"ซิโกเด็ก" บิดเบือนหลักศาสนา

เตือน "ซิโกเด็ก" บิดเบือนหลักศาสนา "พระพยอม" ชี้ขาดสติ ผู้หญิงหลอกง่าย


"มติชนออนไลน์" ได้เปิดประเด็น พิธีกรรม ซิโกเด็ก ที่โหมโฆษณาอย่างหนักว่า จะเป็นการสวดส่งวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง สะเดาะเคราะห์ ล้างบาป โดยจะจัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน ณ วัดศรีบุญเรือง ย่านรามคำแหง เขตบางกะปิ และจากการติดตามพิธีกรรมรูปแบบเดียวกันนี้ พบว่า เกิดขึ้นแพร่หลายในวัดรอบกรุงเทพและปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็น นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และในหลายจังหวัดก็จะมีการจัดพิธีกรรมดังกล่าว

พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว กล่าวว่า พิธีกรรมต่างๆ ที่แห่กันเข้าไปร่วมนั้น โดยส่วนมากจะเป็นผู้ที่ขาดสติ ตกเป็นเหยื่อเขาได้ง่าย อันที่จริงแลัวพุทธศาสนาไม่เคยมีแบบนี้ ไม่เหมือนบางศาสนา วิธีสิ้นกรรมหรืออยู่เหนือกรรม แต่เราสอนให้เชื่อกฎแห่งกรรม เราถูกสอนในเรื่องของธรรมวาทีกับวิริยะวาที ใครเชื่อแบบเป็นไปตามกรรมก็เรียกว่า กรรมจำนน ไม่รู้กฎแห่งกรรมเหล่านั้นเลย ก็กลายเป็นกรรมนอกศาสนาพุทธ

"อันที่จริงแล้วกลุ่มคนที่มาทำพิธีกรรมเหล่านี้ ก็มีเรื่องหากินเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว เพราะคนเราก็จะต้องหากินทุกวัน แต่เขามองมาที่จุดอ่อน ผู้หญิงอ่อนไหวหลอกง่าย หรือเชื่ออะไรที่ผิดๆ ส่วนคนที่หลอกก็อาศัยวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา เรียนศาสตร์ที่ไม่ใช่วิชาที่ถูกต้อง เอามาใช้หากิน หรือเรียกว่าเดียรัจฉานวิชา"

นอกจากนี้ พระพยอมยังกล่าวอีกว่า คนไทยโดยเฉพาะหญิงไทยที่เชื่ออะไรง่าย ควรฉลาด ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ที่สำคัญควรใช้ศีลธรรมเป็นเกราะป้องกันตัวเอง ไม่ใช่สร้างกรรมสร้างเวรแล้วใช้พิธีกรรมเป็นตัวแก้กรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิด และกรรมก็ไม่ได้หมดไปจริงอย่างที่เราคิด ฉะนั้นก็ควรทำดี ใครทำกรรมดีก็ย่อมได้ดี เราเชื่อกฎแห่งกรรม แต่เราก็ไม่ควรเชื่อพิธีกรรม

ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ก็ควรเข้ามาดูแล ตรวจสอบ หากผิดจริง เข้าข่ายหลอกลวงก็ควรใช้กฎหมายมาเป็นตัวบังคับ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมกระเทือนต่อพุทธศาสนาแน่นอน จนทำให้ศาสนาเสียศูนย์ เสียภาพลักษณ์

ขณะเดียวกัน นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า พิธีกรรมบางพิธีกรรมมันเป็นความเชื่อ เช่น เรื่องไสยศาสตร์ ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เพราะตามหลักทั่วไปของพระพุทธศาสนาแล้วมีเพียงแค่การทำดี ทำบาป การทำดีย่อมได้ดี หากเป็นเรื่องการสะเดาะเคราะห์หรือแก้กรรม แก้บาปแล้ว จะไม่มีในหลักพระพุทธศาสนา

จากกรณีซิโกเด็ก คงเป็นความเชื่อที่ทำให้เกิดความสบายใจ เป็นการทำให้เกรงกลัวต่อบาป ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ก็เป็นแค่การหยุดบาปที่ตนเองได้ก่อไว้เท่านั้นเอง หากนอกเหนือจากนี้แล้วคงเป็นไปไม่ได้

ส่วนพิธีกรรมที่มีการโฆษณาชวนเชื่อ ทำให้คนหันมาสนใจถือเป็นเรื่องปกติ แต่บางครั้งก็ไม่เหมาะสม ที่ว่าแก้กรรม ล้างบาป ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่หมดไป เป็นการทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด หลงเชื่อ แต่บางกรณีเช่นไถ่โค กระบือ นั่นก็เป็นสิ่งที่ยกเว้นได้

นายอำนาจ ยังกล่าวอีกว่า พิธีกรรมโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากฆราวาส เกจิ หมอเจ้าของพิธี แล้วนิมนต์พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วม ถ้ามีการเก็บเงินก็จะออกไปในเชิงธุรกิจ การแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หากพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง หรือเกิดการสวมรอยบ้าง เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อยู่แล้วหลายกรณีเหมือนกัน

"อยากให้พุทธศาสนิกชนใช้วิจารณญาณ มีความพอดีในการรับความเชื่อ ฝ่ายสงฆ์ก็ควรจะพิจารณาได้ว่าพิธีกรรมซิโกเด็กมีความเหมาะสมหรือไม่ เข้าข่ายผิดวินัยสงฆ์หรือไม่ รวมถึงพิจารณาดูว่าอะไรที่สงฆ์ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน"

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่รับทราบเรื่องนี้แล้ว จะดำเนินการให้หน่วยคุ้มครอง หรือให้เจ้าคณะผู้ปกครองเข้าไปตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ หากการที่พระสงฆ์ทำผิดวินัยจริงก็จะต้องให้ทางคณะสงฆ์เป็นผู้พิจารณา

Ekoran terjumpanya ribuan janin di gudang mayat di sebuah wat di Bangkok, beberapa wat sekitar Bangkok mengambil kesempatan mengadakan upacara "menghantar roh janin" ke syurga dan "membuang sial". Propaganda besar-besaran dilakukan di sekitar Bangkok bagi menarik perhatian orang ramai. Kesempatan ini diambil kerana masih ramai kaum Buddhis di Thailand yang jahil agama. Kerana kejahilan ini mereka senang ditipu dan disesatkan oleh "individu suci" yang bergelar sami.

Inilah akibatnya jika tidak memahami konsep Karma dalam agama Buddha. Berzina sehingga bunting, kemudian gugurkan janin, dosa ini tak mungkin dapat dihilangkan dengan upacara tertentu. Dan tiada mana-mana upacara boleh menghantar roh ke syurga. Malahan roh sebagaimana yang difahami kaum Buddhisi tidak wujud dalam ajaran Buddha. Jika ada upacara boleh menghantar roh ke syurga, tidak perlulah kita berbuat baik untuk pergi syurga kerana kita boleh pergi melalui upacara "hantar roh ke syurga". Bagi roh orang yang kita benci, kita buat upacara hantar ke neraka jahanam. Percayalah tiada uapacara gila dan bodoh begini dalam agama Buddha.

Seperti kata Phra Phayom, wanita harus bijak dan tahu ajaran Buddha yang sebenar agar mereka tidak mudah jadi mangsa penipuan.

Sudahlah ditipu oleh jantan sehingga bunting, kemudian ditipu pula oleh "individu suci" (yang juga jantan) yang cari makan dengan menyesatkan orang.

1 comment:

jantan prihatin said...

Masalah gugur anak ini telah merebak kepada khonthai malaysia. gadis-gadis thai waspada kerana keseronokan sementara mudaratnya seumur hidup. dosa ini tiada maaf bagimu.