Wednesday, May 23, 2012

Ganti "Sami" Dengan "Bhikkhu"

Saya tidak tahu istilah "sami" asal dari mana. Saya hanya tahu apabila kita bercakap Melayu, kita menggunakan istilah "sami" bagi merujuk kepada Bhikkhu Buddha, misalnya, "Sami Siam" atau "Tok Sami". Sejak bila istilah ini digunakan saya juga tidak pasti. Sejak zaman budak-budak lagi saya sudah mendengar orang menggunakan istilah "sami".

Saya juga tidak pasti siapa yang mula-mula menggunakannya, adakah orang Melayu atau orang Siam yang bercakap Melayu dengan saudara Melayunya.

Mungkin juga panggilan ini terpengaruh dengan panggilan "sami" dalam agama Hindu.

Dalam Kamus Dewan diberikan 2 makna "sami" iaitu (1) Pendeta agama Buddha; dan (2) Mulia atau tinggi (Arab).

Dalam bahasa Thai "SAMI" merujuk kepada Bhikkhu Buddha yang telah terputus daripada kehidupan Bhikhu kerana melanggar 4 Vinaya Utama iaitu Parajika (Parajik). Jadi, panggilan "sami" merujuk kepada Bhikkhu yang sudah Parajik. Bhkkhu yang sudah Parajik tidak boleh dipanggil Bhikkhu lagi, tetapi dipanggil "sami".

Oleh itu, istilah "sami" tidak sesuai digunakan untuk Bhikkhu Buddha yang masih menjalani kehidupan suci. Lainlah, jika dia sudah Parajik, kita boleh panggil "sami". Bagi Bhikkhu yang sedang mengamalkan Dhamma-vinai, kita mesti menggunakan nama yang betul iaitu Bhikkhu atau Biksu.

Orang Siam sepatutnya sedar perkara ini. Saya berharap, kita orang Siam tidak lagi menggunakan istilah "sami" atau "tok sami" sebaliknya menggunakan istilah yag betul yang digunakan dalam Kitab Tipitaka iaitu Bhikkhu atau Biksu. 

Dahulu, ada 2 istilah yang tidak disenangi orang Cina dan orang India  iaitu "Cina Buta" dan "Paria" (maaf, sekadar membuat contoh). Kedua-dua istilah ini telah digugurkan penggunaannya kerana mendapat bantahan daripada orang Cina dan India.

Jadi, orang Siam yang beragama Buddha juga harus melakukan perkara yang sama terhadap istilah "sami" bagi mengangkat nama Bhikkhu/Biksu sesuai dengan kedudukannya yang mulia.
สมี

1.[สะ-หฺมี] น. คำเรียกคนถูกไล่สึกจากพระ เพราะต้องอาบัติปาราชิก บุคคลที่เป็นสมีจะบวชอีกไม่ได้ตลอดชีวิต.2.(สก. ศมี) น. ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ในพิธีพลีกูณฑ์ของพราหมณ์.
source : อ.เปลื้อง ณ.นคร


สมี ๑ : [สะหฺมี] น. คําเรียกพระภิกษุผู้ต้องอธิกรณ์ขั้นปาราชิก; (โบ) คําใช้เรียกพระภิกษุ. สมี ๒ : [สะหฺมี] น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Sesbania sesban (L.) Merr. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีเหลืองมีประสีนํ้าตาล ใบคล้ายใบโสนใช้ทํายาและใช้ในพิธีพลีกูณฑ์. (ส. ศมี).
source : ราชบัณฑิตยสถาน

No comments: