Thursday, October 25, 2012

Menyuburkan Pavana

Dalam Maha Rahulovata Sutta, Buddha berpesan kepada Rahula (putera Baginda) supaya senantiasa menyuburkan Pavana (melatih minda @ menyuburkan kebijaksanaan).

1. Menyuburkan Metta Pavana - dapat meninggalkan  Vyapada @ Payabat (berdendam).

2. Menyuburkan Karuna Pavana - dapat meninggalkan Vihimsa @ Vihingsa (menyusahkan orang).

3. Menyuburkan Mudita Pavana - dapat meninggalkan Arati (dengki).

4. Menyuburkan Upekkha Pavana - dapat meninggalkan Patikha (kemurungan hati).

5. Menyuburkan Asubha Pavana - dapat meninggalkan Raga (kemahuan).

6. Menyuburkan Anicca Sanya Pavana - dapat meninggalkan Assami Mana (ego).

No comments: