Thursday, October 25, 2012

Menyuburkan Pavana

Dalam Maha Rahulovata Sutta, Buddha berpesan kepada Rahula (putera Baginda) supaya senantiasa menyuburkan Pavana (melatih minda @ menyuburkan kebijaksanaan).

1. Menyuburkan Metta Pavana - dapat meninggalkan  Vyapada @ Payabat (berdendam).

2. Menyuburkan Karuna Pavana - dapat meninggalkan Vihimsa @ Vihingsa (menyusahkan orang).

3. Menyuburkan Mudita Pavana - dapat meninggalkan Arati (dengki).

4. Menyuburkan Upekkha Pavana - dapat meninggalkan Patikha (kemurungan hati).

5. Menyuburkan Asubha Pavana - dapat meninggalkan Raga (kemahuan).

6. Menyuburkan Anicca Sanya Pavana - dapat meninggalkan Assami Mana (ego).

Saturday, October 20, 2012

Apakah Yang Panas?

Kita selalu terdengar orang tua-tua berkata neraka itu panas. Api marak di bawah kuali yang mendidih. Orang yang berdosa akan dicampak ke dalam kuali tersebut. Gambaran yang amat menakutkan. Gambaran api neraka hampir sama dalam semua agama. Entah orang agama telah melakukan perbuatan ciplak?

Apakah yang panas mengikut Buddha?

Buddha berkata:

"Oh, Bhikkhu semua!

"Cakkhu (mata-objek visual), Cakkhu Vinyan, Cakkhu Samphas merupakan benda panas. Malahan Sukkha-vedana(kebahagiaan), Dukkha-vedana(kedukaan), atau Adukkha-ma-sukkha vedana (tiada kebahagiaan dan kedukaan) yang lahir daripada Cakkhu Samphas merupakan benda panas. Kenapa panas? Kita mengatakan panas kerana api Raga (kemahuan), Dosa(kemarahan), Moha(kesesatan). Panas kerana kelahiran, tua, mati dan segala kesengsaraan!

"Sota (telinga-suara), Sota Vinyan, Sota Samphas merupakan benda panas. Malahan Sukkha-vedana (kebahagiaan), Dukkha-vedana (kedukaan) atau Adukkha-ma-sukkha-vedana (tiada kebahagiaan dan kedukaan) yang lahir daripada Sota Samphas merupakan benda panas. Kenapa panas? Kita mengatakan panas kerana api Raga (kemahuan), Dosa (kemarahan), Moha (kesesatan). Panas kerana kelahiran, ketuaan, kematian dan segala kesengsaraan!

"Khana (hidung-bau), Khana Vinyan, Khana Samphas merupakan benda panas. Malahan Sukkha-vedana (kebahagiaan), Dukkha-vedana (kedukaan) atau Adukkha-ma-sukkha-vedana (tiada kebahagiaan dan kedukaan) yang lahir daripada Khana Samphas merupakan benda panas. Kenapa panas? Kita mengatakan panas kerana api Raga (kemahuan), Dosa (kemarahan), Moha (kesesatan). Panas kerana kelahiran, ketuaan, kematian dan segala kesengsaraan.

"Cevha  (lidah-rasa), Cevha Vinyan, Cevha Samphas merupakan benda panas. Malahan Sukkha-vedana (kebahagiaan), Dukkha-vedana (kedukaan) atau Adukkha-ma-sukkha-vedana (tiada kebahagiaan dan kedukaan) yang lahir daripada Cevha Samphas merupakan benda panas. Kenapa panas? Kita mengatakan panas kerana api Raga (kemahuan), Dosa (kemarahan), Moha (kesesatan). Panas kerana kelahiran, ketuaan, kematian dan segala kesengsaraan!

"Kaya (tubuh-sentuhan), Kaya Vinyan, Kaya Samphas merupakan benda panas. Malahan Sukkha-vedana (kebahagiaan), Dukkha-vedana (kedukaan) atau Adukkha-ma-sukkha-vedana (tiada kebahagiaan dan kedukaan) yang lahir daripada Kaya Samphas merupakan benda panas. Kenapa panas? Kita mengatakan panas kerana api Raga (kemahuan), Dosa (kemarahan), Moha (kesesatan). Panas kerana kelahiran, ketuaan, kematian dan segala kesengsaraan!

"Mano (hati-fikiran), Mano Vinyan, Mano Samphas merupakan benda panas. Malahan Sukkha-vedana (kebahagiaan), Dukkha-vedana (kedukaan) atau Adukkha-ma-sukkha-vedana (tiada kebahagiaan dan kedukaan) yang lahir daripada Mano Samphas merupakan benda panas. Kenapa panas? Kita mengatakan panas kerana api Raga (kemahuan), Dosa (kemarahan), Moha (kesesatan). Panas kerana kelahiran, ketuaan, kematian dan segala kesengsaraan!"

(Apabila mata melihat objek visual akan lahir Cakkhu Vinyan. Apabila mata, objek visual dan Cakkhu Vinyan bergabung maka lahir Cakkhu Phassa. Kerana Cakkhu Phassa sebagai punca, maka lahir Vedana. Begitu juga dengan telinga, hidung, lidah, tubuh dan hati).

Daripada kata-kata Buddha di atas, dapat kita rumuskan bahawa mata melihat objek adalah panas, telinga mendengar suara adalah panas, hidung menghidu bau adalah panas, lidah mengecap rasa adalah panas, tubuh menyentuh objek adalah panas, hati mengingatkan sesuatu adalah panas. Kebahagiaan pun panas. Kedukaan pun panas. Tiada kebahagiaan dan tiada kedukaan pun panas. Kenapa panas? Panas kerana api Raga, api Dosa, api Moha. Kelahiran, ketuaan dan kematian juga panas. Segala kesengsaraan juga panas. 

Kepanasan api Raga, api Dosa dan api Moha diumpamakan seperti seorang manusia di campak ke dalam sebuah kuali yang mendidih dengan api yang marak. Bayangkan betapa panasnya apabila dicampak ke dalam kuali yang mendidih, begitulah akibat yang terhasil daripada api Raga, Dosa dan Moha. 

Untuk mengelakkan api Raga, api Dosa dan api Moha membakar diri, kita mesti bijak sewaktu berlaku Phassa/Samphas. Apabila mata melihat objek (Cakkhu Phassa), misalnya melihat sejumlah wang di atas meja majikan, kita mesti bijak supaya tindakan seterusnya juga bijak. Tindakan yang bodoh bakal mengundang api (malapetaka). 

Seorang lelaki melihat wanita cantik (berlaku Cakkhu Phassa), kebijaksanaan bakal menentukan sama ada kebahagiaan atau kedukaan yang akan terjadi. Begitu juga apabila wanita melihat lelaki tampan. Phassa yang bodoh akan melahirkan Vedana yang bodoh juga. Vedana melahirkan Tanha. Manakala Tanha melahirkan Upadana, Bhava, Jati, Jara, Morana dan seterusnya Dukkha. 

Apabila kita bijak setiap kali berlaku Phassa/Samphas (kontaks) melalui mata, telinga, hidung, lidah, tubuh dan hati, maka kita tidak akan panas. Jikalau panas pun, tidak kuat hingga terbakar. Sebaliknya, apabila kita bodoh sewaktu berlaku Phassa/Samphas, maka kita akan kepanasan. 

Saturday, October 13, 2012

Tuhan Sudah Mati: Reformasi Agama!

Tuhan sudah mati! 

Ungkapan yang diucapkan oleh Friedrich Nietzsche pada tahun 60-an yang menggegarkan dunia sehingga memaksa masyarakat dunia melihat kembali gagasan Tuhan. Di Eropah, masyarakat di beberapa buah negara membentangkan kain pemidang di kota-kota besar: 
God is dead! Perkara ini terjadi akibat manusia hilang keyakinan kepada agama ketuhanan.

Tuhan sudah mati. Tuhan tetap mati. Dan kita telah membunuhnya. Bagaimanakah kita, pembunuh dari semua pembunuh, menghibur diri kita sendiri? Yang paling suci dan paling perkasa dari semua yang pernah dimiliki dunia telah berdarah hingga mati di ujung pisau kita sendiri. Siapakah yang akan menyapukan darahnya dari kita? Dengan air apakah kita dapat menyucikan diri kita? Pesta-pesta penebusan apakah, permainan-permainan suci apakah yang perlu kita ciptakan? Bukankah kebesaran dari perbuatan ini terlalu besar bagi kita? Tidakkah seharusnya kita sendiri menjadi tuhan-tuhan semata-mata supaya layak akan hal itu?

"Tuhan sudah mati" tidak boleh ditanggapi secara harafiah, seperti dalam "Tuhan kini secara fizik sudah mati"; sebaliknya, inilah cara Nietzsche untuk mengatakan bahwa gagasan tentang Tuhan tidak lagi mampu untuk berperanan sebagai sumber dari semua aturan moral atau teleologi

Nietzsche percaya bahawa bisa ada kemungkinan-kemungkinan yang positif bagi manusia tanpa Tuhan. Melepaskan kepercayaan kepada Tuhan akan membuka jalan bagi kemampuan-kemampuan kreatif manusia untuk berkembang sepenuhnya. 

Orang kata agama yang sebenar akan melahirkan kebahagiaan dan ketenangan hati kepada manusia. Dalam dunia yang penuh cabaran - dengan sifat materialistik dan egoistik yang semakin tinggi - kebahagiaan dan ketenangan hati bukan senang didapati. Oleh itu, agama dapat membantu mencarikan kebahagiaan dan ketenangan tersebut.

Kebanyakan orang percaya bahawa duit dan material boleh membawa kebahagiaan. Satu kajian pernah dibuat di Amerika Syarikat dengan bertanya kepada orang ramai apakah yang boleh membawa kebahagiaan kepada mereka? Mereka menjawab, duit atau kekayaan. Namun, kajian lain pula mendapati apabila pendapatan bertambah, manusia menjadi semakin kaya, tetapi kebahagiaan hidup tidak pula ikut bertambah. Bahkan, ada yang menjadi semakin susah. Kesusahan dalam kekayaan. Akibat sindrom kesusahan dalam kekayaan inilah menyebabkan masyarakat di negara maju berpendapat bahawa agama mungkin mempunyai jawapan terhadap masalah ini. Oleh itu, semakin ramai manusia kembali mendekati agama yang suatu masa dahulu telah diabaikan. Agama menjadi harapan baru kepada masyarakat dunia.

Namun, persoalan baru pula timbul. Agama tidak mampu memberi kebahagiaan dan ketenangan kepada manusia kerana salah satu sebabnya ialah manusia telah melekat pada tradisi, upacara dan ritual yang merupakan bahagian luaran agama. Akibatnya, teras agama yang merupakan kaedah menyuburkan dan membahagiakan kehidupan terabai. Keadaan menjadi lebih parah apabila institusi agama terpengaruh dengan konsumerisme. "Orang suci" dalam agama juga diselubungi sikap materialistik dan konsumerisme.

Sekiranya konsumerisme mampu menghapuskan kesengsaraan manusia, keperluan terhadap agama tidak menjadi keutamaan lagi. Namun, konsumerisme tidak mampu memberikan kebahagiaan, malahan menambahkan kesengsaraan hidup.

Oleh itu, agama merupakan pilihan terbaik untuk mengatasi masalah manusia pada zaman krisis ini. Setiap agama utama di dunia memerlukan pembaharuan agar bebas daripada pengaruh materialistik dan kembali kepada ajaran asal sebagimana yang termaktub dalam kitab. Dan manusia pula harus kembali kepada ketulenan ajaran agama.