Sunday, June 23, 2013

Pavana: Membangunkan Mental

Kita selalu mendengar orang sebut "Pavana" tetapi mungkin kurang pasti maksudnya. Orang yang biasa dengan Vipassanan tentulah tahu dengan baik maksud Pavana. 

Pavana bermaksud membina kemajuan, membuat supaya ada/wujud, melatih minda, membangunkan mental (mental development). 

Pavana 2 ialah:

1. Samatha Pavana ialah melatih minda agar menjadi tenang, membangunkan minda.

2. Vipassana Pavana ialah menjana kebijaksanaan agar mengetahui kebenaran yang tulen, menyuburkan kebijaksanaan.

Kedua-dua ini juga dipanggil Kammathana@Kammathan

Pavana 4 ialah:

1. Kaya Pavana bermaksud pembangunan fizikal, melatih tubuh badan agar dapat berhubung dengan benda luar (melalui pancaindera) dengan cara yang betul. Perhubungan yang betul ialah perhubungan yang membawa kebaikan, membawa faedah dan membantu membina kebaikan. Perhubungan yang salah membawa kerosakan dan kejahatan. Apabila mata melihat sekuntum bunga yang cantik menawan di ranting lalu memetiknya. Ini perhubungan yang salah. Perhubungan yang betul kita akan membiarkan sahaja bunga itu menghiasi pokoknya.

2. Sila Pavana bermaksud menjaga Sila (moral/disiplin), memajukan tingkah laku, melatih diri agar berada dalam disiplin dan akhlak mulia; tidak menimbulkan kerosakan; dapat hidup dengan masyarakat dengan baik dan saling membantu.

3. Citta Pavana bermaksud membangunkan minda, membina minda, melatih minda agar kuat dan subur dengan kebaikan, misalnya metta karuna, rajin, tekun, sabar, tenang, ceria dan sebagainya.

4. Panya Pavana (Panna Pavana) bermaksud membangunkan kebijaksanaan, memajukan kebijaksanaan, melatih kebijaksanaan agar mengetahui segala benda mengikut sifat-sifatnya yang sebenar; mengetahui dunia dan kehidupan mengikut kebenarannya. Kebijaksanaan mampu membezakan kebaikan daripada kejahatan. Kebijaksanaan mampu membebaskan minda daripada kebelengguan dan membersihkan minda daripada Kilesa (kotoran batin). Kebijaksaan yang sempurna bakal memberikan pencerahan sempurna.

Individu yang sempurna dalam Pavana 4 bakal menjadi Arahant.

       

Monday, June 3, 2013

Segala Benda adalah Panas!Suatu masa, Buddha berehat di daerah Kayasisa, di tepi Sungai Gaya bersama 1000 bhikkhu. Buddha berkata kepada para bhikkhu bahawa "segala benda" (สิ่งทั้งปวง) adalah benda panas. Apakah yang dikatakan segala benda yang merupakan benda panas itu? 

Cakkhu, Rupa, Cakkhu Vinyan, Cakkhu Samphas adalah benda panas. Malahan Sukkha-vedana, Dukkha-vedana dan Adukkha-m-asukkha vedana (Upekkha) yang lahir kerana Cakkhu-Samphas menjadi puncanya adalah benda panas. Panas kerana apa? Panas kerana api iaitu Raga, Dosa dan Moha. Panas kerana Jati, Jara, Morana (dan soka, parideva, dukkha, domanassa dan upayasa.). 

Hati, Dhammaramana, Mano Vinyan, Mano Samphas adalah panas. Malah, Sukkha-vedana, Dukkha-vedana atau Adukkha-m-asukkha vedana (Upekkha) yang lahir kerana Mano Samphas menjadi puncanya adalah benda panas. Panas kerana apa? Panas kerana api iaitu Raga, Dosa dan Moha. Panas kerana Jati, Jara, Morana (dan soka, parideva, dukkha, domanassa dan upayasa).

Ariya Savaka yang telah mendengar dan melihat (kebenaran) begini akan berasa bosan terhadap Cakkhu, Rupa, Cakkhu Vinyan, Cakkhu Samphas, Sukkha-vedana, Dukkha-vedana atau Adukkha-m-asukkha vedana yang lahir kerana Cakkhu Samphas menjadi puncanya; akan berasa bosan terhadap hati, Dhammaramana, Mano Vinyan, Mano Samphas, Sukkha-vedana, Dukkha-vedana atau Adukkha-m-asukkha vedana yang lahir kerana Mano Samphas menjadi puncanya.

Setelah berasa bosan, kemahuan nafsu pun terlerai. Setelah kemahuan nafsu terlerai, minda pun bebas. Apabila minda bebas, maka pengetahuan terang pun muncul. Maka ketahuilah dengan jelas bahawa Jati sudah berakhir. Brahma-cariya pun tamat. Tugasan yang perlu dibuat pun selesai. Tugasan lain (untuk pembebasan minda) sudah tiada. 

Setelah Buddha selesai menerangkan Dhamma di atas, 1000 bhikkhu tersebut mat gembira dan bangga mendengarnya. Dan kesemua mereka telah bebas mindanya daripada Asava kerana tiada Upadana lagi. Apabila kita baca Sutta ini, maka tahulah kita bahawa membebaskan minda daripada Asava (Kilesa) bukan perkara susah bagi bhikkhu pada zaman Buddha. Hanya mendengar khutbah Buddha dengan tekun, mereka telah mencapai Arahant. Namun, bukan semuanya begitu. Masih ramai yang tidak Arahant meskipun berulang kali mendengar khutbah Buddha. Ini berpunca daripada "keyakinan, daya usaha dan ketekunan" seseorang yang berbeza. Mereka yang mempunyai keyakinan, daya usaha dan ketekunan yang kuat mudah mencapai pembebasan minda.