Wednesday, May 7, 2014

Mokha Burut: Sunakkhatta Litchavibut

Sunakkhatta Litchavibut merupakan salah seorang putera keturunan Raja Litchavi. Dalam hayat yang lepas, beliau pernah jadi samana yang menyeksa diri. Oleh sebab itulah dalam hayat sekarang beliau juga berminat dengan samana aliran menyeksa diri. Beliau percaya bahawa samana yang menyeksa diri ialah Arahatta. 

Saturday, May 3, 2014

Ariya Sacca 4, Parivatta 3 dan Nanadassana 12

Ariya Sacca 4, Parivatta (pusingan) 3 dan berkeadaan 12.

"Bercakap mengikut asas Ariya Sacca bahawa melihat Ariya Sacca No.1 nampak Dukkha (kesengsaraan), mengamalkan Ariya Sacca No.4 mendapat Sukkha (kebahagiaan)."

Phra Dhammapitaka (P.A Payutto) - "Dukkha untuk dilihat, Sukkha untuk dikecapi!"